Catalan Arabic English German Russian Spanish

Els ulls del nen menor de 3 anys: què no se li pot escapar al pediatra?

L'exploració oftalmològica del nen, en la visita rutinària de pediatria, ha d'anar encaminada a descartar la patologia ocular greu, per poder fer el diagnòstic al més aviat possible. 

Aquesta exploració vindrà condicionada per l'edat del pacient i les patologies pròpies de l'edat pediàtrica: - En nens de menys d'un mes, s'ha de realitzar una exploració anatòmica: valorar el reflex vermell pupil·lar i la morfologia de la còrnia (transparència i simetria en la mida entre les dues còrnies)

- Entre el mes de vida i els tres anys, s'ha de realitzar una exploració anatòmica i descartar un estrabisme (test Hirsberg, cover test i motilitat ocular extrínseca).

- A partir dels tres anys: exploració anatòmica, descartar estrabisme i valorar l'agudesa visual en monocular i amb optotips agrupats.

Veure presentació

Log in