Catalan Arabic English German Russian Spanish

Neuroftalmologia pediàtrica

La neuroftalmologia pediàtrica estudia les alteracions de la via òptica en l’edat pediàtrica.

La neuroftalmologia pediàtrica estudia les alteracions de la via òptica en l’edat pediàtrica.

L’ull és l’òrgan que actua de receptor del món exterior, però és el cervell el que interpreta el que veiem. La via òptica és l’estructura que permet que la imatge captada per l’ull arribi a l’area visual del cervell.

Els problemes neuroftalmològics es presenten amb pèrdua de visió d’un o ambdós ulls, mal de cap o poden ser asintàtics (no provoquen cap problema inicialment) i detectar-se en una exploració oftalmològica de rutina explorant el fons d’ull.

Log in