Catalan Arabic English German Russian Spanish

Astigmatisme

  • Visto 1274 veces

Els pacients que tenen astigmatisme presenten una còrnia que no té la mateixa curvatura en tota la seva extensió, això fa que la visió és borrosa tan de lluny com d'aprop.

Definició
Els pacients que tenen astigmatisme presenten una còrnia que no té la mateixa curvatura en tota la seva extensió, això fa que els diferents plans de l'espai s'enfoquin a punts diferents de l'ull i la visió és borrosa tan de lluny com d'aprop.

Símptomes
L'astigmatisme és pràcticament universal i tota la població té un cert grau d'astigmatisme. Els problemes visuals apareixen amb astigmatismes superiors a 0'75 diòptries.

Diagnosi
L'astigmatisme es medeix en dioptries i aquestes es col·loquen sobre l'eix corneal més curb o el més pla.

Tractament
L'astigmatisme aïllat és rar i sol associar-se a miopia o hipermetropia. Es pot corregir a la vegada que es corregeix el defecte visual associat, ja sigui amb ulleres, lents de contacte, LASIK, lents intraoculars o cirurgia corneal.

Especialista que em pot tractar

Log in