Catalan Arabic English German Russian Spanish

Ambliopia

  • Visto 1147 veces

L’ambliopia és una disminució de l’agudesa visual d’un o ambdós ulls de causa no orgànica, que només es manifesta en sistemes visuals immadurs de nens menors de 8-10 anys.

Definició

L’ambliopia és una disminució de l’agudesa visual d’un o ambdós ulls de causa no orgànica, és a dir, els ulls i la via òptica són anatòmicament normals, però no han desenvolupat la visió correctament. L’ambliopia només es manifesta en sistemes visuals immadurs de nens menors de 8-10 anys. Les principals causes són l’estrabisme i els defectes de refracció no corregits. El tractament de l’ambiopia consisteix en realitzar oclusions de l’ull que veu més, per tal d’obligar a treballar al gandul.

Símptomes


Diagnosi

Tractament

Especialista que em pot tractar

Log in